Klachtenprocedure

Terug naar home

Indien u klachten heeft met betrekking tot de door u gehuurde accommodatie verzoeken wij u dit direct, maar uiterlijk binnen 24 uur, te melden aan de eigenaar of beheerder van de door u gehuurde accommodatie. U beschikt over de contactgegevens van de beheerder en kunt uw klacht telefonisch kenbaar maken. De beheerder en/of eigenaar zal proberen de klacht zo spoedig mogelijk op te lossen (binnen 24 uur). Indien de klacht niet ter plaatse opgelost kan worden, dient de huurder de klacht uiterlijk binnen 24 uur na constatering per email (info@upperstay.com) te melden aan Upperstay, zodat wij de mogelijkheid hebben om uw klacht op te lossen.

Upperstay zal, binnen alle grenzen van de redelijkheid en billijkheid en binnen de maatstaven van de huurvoorwaarden, proberen uw klacht, die het genot van uw vakantieaccommodatie in het gedrang brengt, op te lossen. Een vroegtijdig vertrek uit uw accommodatie, zonder dat Upperstay in de gelegenheid gesteld is om uw klacht op te lossen, vrijwaard Upperstay van een eventuele verplichting tot schadeloosstelling.

Wij verzoeken u een klacht, die ondanks de inspanningen van de woningbeheerder, eigenaar of Upperstay niet naar tevredenheid is opgelost, binnen 7 dagen na vertrek door middel van het door ons toegezonden door middel van een email (aan ons kenbaar te maken). Indien u een klacht heeft over Upperstay kunt u deze ook via email aan ons kenbaar maken. Wij nemen uw klacht bijzonder serieus en zullen deze dan ook te allen tijde binnen 5 dagen na ontvangst in behandeling nemen.

Ook kunt u uw klacht voorleggen aan het Europese online geschillenplatform (ODR). Via deze link kunt u uw klacht kenbaar maken: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Stichting WebwinkelKeur, Bisschopstraat 18  7513 AK Enschede,  www.webwinkelkeur.nl/consument/geschil/

Herroepingsrecht

Al de door ons geleverde producten/diensten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

 

TERUG