Huur- en boekingsvoorwaarden

Terug naar home

Alle diensten van Upperstay zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

Definities

Upperstay bemiddelt bij het tot stand komen van de huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder met betrekking tot vakantie-accommodatie (vakantiehuizen e/o appartementen) en treedt hierbij als gevolmachtigde op tussen huurder en verhuurder.

Verhuurder: de natuurlijke- of rechtspersoon die de vakantie-accommodatie aan de huurder verhuurt.

Huurder: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met de verhuurder een huurovereenkomst sluit ten aanzien van een vakantiehuis/appartement.

Medehuurder: degene die samenmet de (hoofd)huurder in de vakantie-accommodatie verblijft.

Huurovereenkomst: de automatische boekingsbevestiging welke bevestigd wordt met daarop volgend de factuur.

Automatisch boekingsformulier: boekingsbevestiging per email aan de huurder waarop NAWT gegevens en geboortedatum staan van de hoofdhuurder, aantal medehuurders, de huurperiode, de accommodatie, huurprijs en overige zaken vermeld staan.

Toepasselijkheid: de huur-en boekingsvoorwaarden zijn in te zien via onze website www.upperstay.com/huur en boekingsvoorwaarden of worden ter hand gesteld middels een bijlage bij de betreffende email met het boekingsformulier of bij de betreffende factuur. De huur-en boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen die tot stand zijn gekomen via Upperstay.

Overeenkomst: de overeenkomst komt tot stand tussen de verhuurder en de huurder, waarbij Upperstay als gevolmachtigd bemiddelaar optreedt. Door het aangaan van de boeking (welke per email aan de huurder automatisch bevestigd wordt) komt de huurovereenkomst tot stand, die bevestigd wordt door de door Upperstay verzonden factuur voor de boeking. Upperstay is gerechtigd om na ontvangst van het boekingsfomullier reserveringen te weigeren op grond van leeftijd en groepssamenstelling. Upperstay is te allen tijde gerechtigd om na ontvangst van het boekingsformulier aanvullende voorwaarden te stellen. Het komt zelden voor, maar in geval van een dubbele boeking zal Upperstay u binnen 5 werkdagen na reservering hiervan op de hoogte stellen en u, indien mogelijk, een passend alternatief aanbieden. Op de overeenkomst is het wettelijke herroepingsrecht (afkoelperiode) niet van toepassing.

Aansprakelijkheid: alhoewel alle accommodaties door Upperstay zijn getoetst aan scherpe criteria, treedt Upperstay uitsluitend op als bemiddelaar tussen huurder en verhuurder en aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de boeking en de staat van de accommodatie.

Aankomst, vertrek en minimumverblijf

Aankomst en vertrek is mogelijk op iedere dag van de week. Er geldt een minimum verblijf van 7 nachten. De aankomsttijd is 16.00 uur of later. In verband met schoonmaakwerkzaamheden verzoeken wij u de accommodatie uiterlijk om 12.00 uur te verlaten. Indien de accommodatie niet dezelfde dag verhuurd is, is een late check-out in overleg mogelijk.

Gebruik van de accommodatie

De accommodatie is uitsluitend bedoeld als vakantieverblijf. U wordt geacht rekening te houden met de op het resort of in de wijk geldende regels en verkeersregels (max. snelheid, parkeren op de parkeerplaats bij uw accommodatie etc.). Dit betekent o.a. dat er geen sprake mag zijn van geluidsoverlast , naakt zonnen en/of het houden van feesten en/of andere bijeenkomsten.

Prijzen

De aan u geoffreerde prijzen van de accommodatie zijn ongeacht het aantal gebruikte slaapkamers. Per slaapkamer geldt een maximum van 2 personen. Een kinderbedje kan, indien niet aanwezig, op aanvraag tegen een kleine vergoeding bijgeplaatst worden. De huurprijzen zijn excl. (wettelijk) verplichte toeslag van 7% t.b.v. de logeergastenheffing op Curaçao. Upperstay rekent €30,- (excl. BTW) per boeking aan reserveringskosten.

Optie, reservering, betaling en borgsom

Voordat u reserveert kunt u een optie nemen voor maximaal 5 dagen. In deze periode heeft u dan de gelegenheid vluchten te reserveren. Indien gedurende de optieperiode een huuraanvraag komt van een derde, zullen wij u nog 24 uur in de gelegenheid stellen een definitieve beslissing te nemen. De optieperiode vervalt automatisch. Zodra u een reservering doet d.m.v. het automatische boekingsformulier, wordt de reservering 10 dagen vastgehouden. Verhuurder heeft het recht om binnen deze periode zonder kosten en opgaaf van redenen de reservering te annuleren. Uw reservering wordt door Upperstay bevestigd door middel van de factuur. In genoemde periode dient uw aanbetaling van 25% van het factuurbedrag op de bankrekening NL78INGB0007042659 t.g.v. Upperstay te zijn bijgeschreven. Bij niet tijdige betaling vervalt uw boeking. Door het voldoen van de aanbetaling gaat u automatisch akkoord met de huur- en boekingsvoorwaarden. De resterende betaling dient uiterlijk 8 weken voor aankomst op rekening van Upperstay bijgeschreven te zijn.

Borgsom

De borgsom varieert per accommodatie en ligt meestal tussen de €300,- en € 500,- en dient vooraf overgemaakt te zijn (tezamen bij het betalen van de factuur). Binnen 14 dagen na uw vertrek ontvangt u de borg retour (onder aftrek van eventuele kosten/schades die voor uw rekening komen en een eventueel meerverbruik van elektriciteit).

Huurprijs

Op de huurprijs is inbegrepen een gemiddeld elektraverbruik per dag, water, schoonmaak, tenzij anders vermeld. Indien er bij de tekst van de acommodatie duidelijk omschreven staat dat water en elektra niet inclusief is, wordt dit doorgaans later verrekend met de betaalde borg. Indien het wel inclusief is, of beperkt tot een maximum gebruik per dag (dan wordt het meerverbruik doorberekend), staat dit ook expliciet vermeld op de site bij de accommodatie. Linnenservice is ook inbegrepen 1 x per week bij een verblijf langer dan 7 dagen.

Handdoeken en linnengoed

Bij aankomst zijn alle bedden opgemaakt, ook zijn er voldoende handdoeken aanwezig. Extra bed- en badlinnen op aanvraag.

Roken

Roken is uitsluitend buiten toegestaan op uw balkon of terras.

Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is verleend.

Aansprakelijkheid verhuurder

De verhuurder en/of verhuurbemiddelaar is in geen enkel geval aansprakelijk voor:

Aansprakelijkheid huurder

De huurder is tijdens de huurperiode aansprakelijk voor door hem toegebrachte schade aan de woning, het zwembad, de tuin of aan de inboedel. Schades dienen altijd gemeld te worden, ook als deze door de huurder zelf hersteld worden.

Kluis

Wij raden u aan om uw reisbescheiden, laptop e.d. in de kluis op te bergen. Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal van uw bezittingen.

Achterlaten van de woning bij uw vertrek

Eindschoonmaak is inbegrepen in de huurprijs. Indien de villa extreem bevuild achtergelaten wordt zullen wij genoodzaakt zijn hiervoor extra schoonmaakkosten in rekening te brengen. Deze kosten zullen verrekend worden met de borg.

Zwembad

Gebruik van het zwembad is volledig op eigen risico. Laat kinderen uitsluitend onder permanent toezicht van een volwassene in of bij het zwembad. De eigenaar en/of de verhuurbemiddelaar van uw villa of appartement is in geen enkel geval aansprakelijk voor ongevallen en/of incidenten.

Verzekeringen

De verhuurder heeft het huis en inboedel verzekerd tegen de gebruikelijke risico’s en op de gebruikelijke condities bij een lokale verzekeringsmaatschappij. De aan huurder toebehorende goederen zijn niet op deze polis meeverzekerd. Wij raden u aan een deugdelijke reisverzekering af te sluiten.

Annulerings- en wijzigingskosten

Voor wijzigingen op bestaande boekingen brengt Upperstay € 30,- wijzigingskosten in rekening. Annuleringkosten tot 8 weken voor aankomst: 25% van de huurprijs (of gelijk aan de aanbetaling); Annuleringkosten tot 4 weken voor aankomst: 60% van de huurprijs;

Annuleringskosten tot 7 dagen voor aankomst: 90% van de huurprijs.
Vanaf 7 dagen tot aankomstdatum 100%.

Indien u (of een deel van uw reisgezelschap) eerder vertrekt dan de afgesproken vertrekdatum, vindt geen restitutie plaats.

Beheer

Houdt u er rekening mee dat alle accommodaties onderhouden moet worden. Dit zullen wij, mits mogelijk, buiten de verhuurde periodes doen om u zoveel mogelijk privacy te garanderen. Echter, indien er dringend onderhoud vereist is, kan het zijn dat dit tijdens uw vakantie plaatsvindt. Wij zullen er dan alles aan doen om het voor u zo prettig mogelijk te laten verlopen.

Klachten

Indien u klachten heeft met betrekking tot de door u gehuurde accommodatie verzoeken wij u dit direct, maar uiterlijk binnen 24 uur, te melden aan de eigenaar of beheerder van de door u gehuurde accommodatie. De beheerder en/of eigenaar zal proberen de klacht zo spoedig mogelijk op te lossen. Indien de klacht niet ter plaatse opgelost kan worden, dient de huurder de klacht uiterlijk binnen 24 uur na constatering per email (info@upperstay.com) te melden aan Upperstay, zodat wij de mogelijkheid hebben om uw klacht op te lossen. Upperstay zal, binnen alle grenzen van de redelijkheid en billijkheid en binnen de maatstaven van de huurvoorwaarden, proberen uw klacht, die het genot van uw vakantieaccommodatie in het gedrang brengt, op te lossen. Een vroegtijdig vertrek uit uw accommodatie, zonder dat Upperstay in de gelegenheid gesteld is om uw klacht op te lossen, vrijwaard Upperstay van een eventuele verplichting tot schadeloosstelling. Wij verzoeken u een klacht, die ondanks de inspanningen van de woningbeheerder, eigenaar of Upperstay niet naar tevredenheid is opgelost, binnen 7 dagen na vertrek door middel van het door ons toegezonden enquete-formulier en/of door middel van een email (aan ons kenbaar te maken). Indien u een klacht heeft over Upperstay kunt u deze ook via email aan ons kenbaar maken. Wij nemen uw klacht bijzonder serieus en zullen deze dan ook te allen tijde binnen 5 dagen na ontvangst in behandeling nemen.

Ontbinding van de huurovereenkomst

Ontbinding kan uitsluitend geschieden in geval van overmacht situaties zoals brand, natuurrampen etc. of bij verkoop van de gehuurde accommodatie. Verhuurder heeft de inspanningsverplichting te zoeken naar een vergelijkbare accommodatie.

Upperstay is gevolmachtigd door eigenaren van vakantiehuizen, Berg en Dalseweg 84 6522 BP Nijmegen, telefoonnummer 024-2024021, ingeschreven bij de KvK te Arnhem onder nummer: 64768201. BTW-identificatienummer: NL855829370B01

Op de huurovereenkomst is uitsluitend Curaçaos recht van toepassing.

 

TERUG