DISCLAIMER

Terug naar home
Download PDFDisclaimer

De website Upperstay.com behoort toe aan Upperstay. Upperstay heeft haar hoofdlocatie in Borne en is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 71584005.

Upperstay

Algemeen

De inhoud van de pagina’s op onze website Upperstay.com kan door ons op ieder moment en zonder voorafgaande mededeling worden verwijderd of gewijzigd. De informatie op de website is bovendien bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Rechten

Tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld, komt het auteursrecht op de content op Upperstay.com toe aan Upperstay. Niets van onze teksten, beelden en ontwerpen mag daarom zonder toestemming van ons, Upperstay, worden verveelvoudigd en/of openbaargemaakt.

 

TERUG